Lervoll (41) Gáivuonas eret ja orru Romssas. Son lea Riddu Riđu ovddeš festiválajođiheaddji, ja sus leat leamašan muhtun stivradoaimmat kultur- ja ealáhussuorggis.

Beaivválaččat son bargá prográmmajođiheaddjin Davvinorgga Jođiheaddjeovddideame (Nordnorsk Lederutvikling) nammasaš doaimmas. Son váldá badjelasas doaimma Anne Dalheim maŋis, guhte lea leamašan stivrajođiheaddji badjel 10 jagi.

– Lea suohtas válljejuvvon Lásságámmi vuođđudusa jođiheaddjin. Áillohačča dáidagis lea čielga sámi šuokŋavuođđu, seammás go movttiidahttá mu ahte su filosofiija, dáidda ja ovttasbargoprošeavttat ledje rádjerasttideaddji – sihke šáŋŋera ja geografiija dáfus. Dán mun háliidan ahte Lásságámmi vuođđudus galgá reflekteret min barggus vára váldit ja ovddidit kultuvrralaš ja vuoiŋŋalaš árbbi Nils-Aslak Valkeapääs maŋis, dadjá aitto válljejuvvon stivrajođiheaddji Lervoll.

Lassin váldit vára ja ovddidit Áillohačča kultuvrralaš ja vuoiŋŋalaš árbbi, de lea Lásságámmi vuođđudusa bargun jođihit dáiddár- ja dutkiviessu Lásságámmi Ivgus. Lásságámmi mearkkaša “Šleađđogoahti”, mii govvida viesu arkitektuvrra ja sajádaga. Áiggiid mielde leat ollu buvttadusat hábmejuvvon ja riegádan dan earenoamáš dáiddárviesus mii lea olggumusas lássá alde Ivgus.

– Jahkásaččat váldit vuostá logenáre dáiddára ja dutki geat atnet viesu kreatiivvalaš orodeapmái, ja mii leat rápmásat go dáiddár- ja dutkiviessu lea bures ásaiduvvon ja ahte ollu čeahpes dáiddárat ja dutkit miehtá máilmmi ohcet orostallama dáppe, dadjá Lervoll.

Valkeapääs nákca movttiidahttit dáiddáriid ja dutkiid miehtá máilmmi dahká stivrra barggu stuorisin ja máŋggabealagin. Stivrras sus leat fárus Niko Valkeapää (Sámeráđđi), Joar Nango (Sámediggi), Lena Arekol (UiT Norgga árktalaš universitehta) ja Anne-Maret Labba (árbbolaččat) ovttas aitto válljejuvvon ovddasteddjiin ja várrejođiheddjiin Lars Einar Garden (Omasvuona suohkan).

­            -Mun illudan ovttasbargat stivrrain ja vuođđudeddjiiguin joatkit dan dehálaš barggu dahkat Lásságámmi vuođđudusa dovddusin ođđa formáhtain ja eambbogiidda, dadjá Lervoll.

Eanet dieđuid dáiddár- ja dutkiviesu Lásságámmi, multidáiddára Nils-Aslak Valkeapää ja Lásságámmi vuođđudusa birra gávdná vuođđudusa neahttasiidduin www.lassagammi.no.

Gulahallanolbmot:
stivrajođiheaddji Kirsti Lervoll tlf. 975 29 379
konsuleanta Maria Figenschau tlf. 400 28 867


Govvejeaddji Osvald Grønmo