Language Language Language Language

Stiftelsen Lásságámmi sine samlinger

Etter at Áillohás døde i 2001 ble Stiftelsen Lassagammi etablert, og overtok boligens hans i Skibotn, Troms. Med boligen fulgte en rekke av hans eiendeler, blant annet en omfattende fotosamling som inneholder både papirkopier, negativer og dias knyttet til kunstnerens liv og virke. Alt er registrert i våre samlinger, og ønsker du innsikt i dette materialet kan du besøke Digitalt Museum.

Eksempel DigitaltMuseum fotografier

Fotosamling

Áillohás sin fotosamling inneholder nærmere 20.000 bilder fra ulike sammenhenger. Alle foto er digitalisert, og det pågår et kontinuerlig arbeid for å registrere informasjon om bildene slik at de kan publiseres. Du kan besøke samlinga på Digitalt Museum.

Eksempel DigitaltMuseum gjenstander

Gjenstander

I underkant av 3000 gjenstander er registrert. Også disse er å finne på Digitalt Museum.