Anne Karin Nerheim 20160408
Prosjektmedarbeider Anne-Karin Nerheim.

Prosjektmedarbeider Anne-Karin Nerheim har siden årsskiftet fordypet seg i arbeidet med å scanne alle dias, og er nå inne i prosjektets andre fase med å registrere den informasjonen som Valkeapää sjøl hadde knyttet til samlinga si.

Til sammen dreier det seg om omlag 7.600 dias. Motivene spenner fra blant annet reiser, naturstudier og konserter, til konkrete prosjekter som barneprogrammet Davás Juvva, Davás! (Mot nord, Juvva, mot nord!) og fotografiene som kom ut i boka Nu guhkkin dat mii lahka | Så fjernt det nære.

Når andre fase er ferdig gjenstår det å innhente supplerende informasjon fra kilder som har deltatt i ulike sammenhenger i forhold til fotosamlinga. Dette arbeidet har stiftelsen ikke mottatt prosjektstøtte til enda.

Diassamlinga vil bli gjort tilgjengelig for publikum på DigitaltMuseum slik at flere kan få tilgang til den. Bruk av bildene er fremdeles bundet av opphavsretten, og skal godkjennes av Stiftelsen Lásságámmi på vegne av arvingene.

Prosjektet er støttet av

Faglig bistand