Vi hoppas att var för sig komma vidare i vårt skrivande under upphållet. Vi har med oss var sitt kapitel som ska färdiställas.Vi tror att dagliga fagliga diskussioner ska ge inspiration och ge möjlighet till att vidareutveckla våra respektive projekt  ytterligare. I tilägg till detta finner vi det inspirerande och förmånligt att få sitta och skriva på en plats där inte bara Àillohaš, men också många andra kreativa personer spenderat tid och skapat material.

Lovisa Mienna Sjöberg. Foto: Privat.
Lovisa Mienna Sjöberg. Foto: Privat.

Lovisa Mienna Sjöberg

Tog utbildning vid Göteborgs Universitet, och färdigställde min ”master in religious studies” i Guovdageadinu, Sami allaskuvla (2003/2004) där jag också hade bivägledare. Har arbetat på Sámi allaskuvla 2004-2010, samt på Samisk arkiv 2010 och från 2011 ansatt som stipendiat vid Sámi allskuvla. Tar forskarutbildning vid Teologisk Fakultet i Oslo med Proffessor Hallgeir Eldstad som vägledare. Doktorgradsprojektet har arbetstiteln;  Sivdnideapmi- att leva i ständig välsignelse, som utforskar sivdnidit – det att signa, som religös praxis. Har under åren vid Sami allskuvla arbetat som högskolelekotor och projektledare. Först och främst med RLE vid de samiska lärarutbildningarna samt med projektet Tro och livstolkning i Sápmi i samarbete med Sámi girkorađđi, Kirkelig utdanningssenter i nord och andra aktörer. Har också deltagit i materialutveckling i samarbete med Sámi girkorađđi i förbindelse med samisk konfirmationsundervisning.

Anna Westman Kuhmunen. Foto: Privat.
Anna Westman Kuhmunen. Foto: Privat.

Anna Westman Kuhmunen

1995 flyttade jag från Stockholm till Jokkmokk för att arbeta vid Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk. Som intendent (konservator no.)har jag haft varierande arbetsuppgifter varav dokumentation av muntliga traditioner och utställningsprojekt varit några. Jag har även arbetat fram flera EU-projekt, bl a Jojkarkivprojektet och Samisk ungdomprojektet, i samarbete med samiska museer i Norge och Finland. Under en period var jag även enhetsledare för avdelning för Dokumentation och samlingar. Sedan 2009 är jag 50 % tjänstledig för doktorandstudier vid Religionshistoriska avdelningen på Stockholms universitet. Avhandlingsprojektet Biebmujn bierggi jus la bierggo. Med kött och fisk reder man sig. Måltidens rituella betydelse inom lulesamiskt område på 1600-talet och framåt, undersöker maten och måltidens betydelse i samisk religion under den tiden.