Lassagammi logo farge

Seminaret var finansiert i sin helhet av Stiftelsen Lassagammi, som mottar driftsstøtte fra Sametinget, Troms fylkeskommune og Storfjord kommune.