Prosjektet hun nå jobber med heter “Juoiggastan ođđa olbman (Jeg joiker min nye venn): Joikens plass i samiske barns barnehagehverdag.” Masteravhandlingen tar utgangspunkt i barnehageforskning nasjonalt og internasjonalt med fokus på samiske barnehager og barnehageforskning i et urfolksperspektiv. Feltarbeid i to nordsamiske barnehager samt informanter fra praksisfelt i hele Sápmi gir glimt av joikens tilstedeværelse i noen samiske barns barnehagehverdag.

- Tanken på å kunne jobbe meg gjennom materialet her i Lásságámmi gir meg tro på at arbeidet får en egen dimensjon og ro som igjen kan være til ny inspirasjon for mine kollegaer i samiske barnehager og kanskje også for barnehager i et større urfolksperspektiv, sier Laila.

Hun jobber til daglig ved Samisk høgskole, men tar sine masterstudier ved Høgskolen i Oslo, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har tidligere hatt et opphold i Lásságámmi, da hun i 2008 jobbet sammen med Anne Marge Päiviö om et læremiddelprosjekt.

Laila Nutti skal denne gangen benytte Lásságámmi i hele mars 2011. Mer informasjon om beboerne, boligen Lásságámmi og stiftelsen som står bak er å finne på nettsidene www.lassagammi.no.Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 28 00 el. 77 21 29 65 (direkte) el. 400 288 67 (mobil)