Det sier billedkunstneren Hanna Kanto (27) som nå flytter inn i kunstner- og forskerboligen Lásságámmi i Skibotn.

Kunstneren har sin bakgrunn fra Liminka kunstskole og Lapplands universitet der hun studerte kunstpedagogikk, og blei uteksaminert med en magistergrad i kunst høsten 2007. Etter å ha undervist i kunstfag ved folkehøgskolen i Ranua fordypet hun seg i sitt eget kunstneriske arbeid fra høsten 2008. Kanto har hatt flere utstillinger i Finland og i utlandet, både alene og sammen med andre.

I sin kunst forsøker Hanna Kanto å gjenspeile reineierlivet, som hun følger i alle arbeidsprosesser. Hun samler inn bakgrunnsmateriale gjennom deltakelse i reinskilling, vintermating av rein, samisk håndarbeid og turistarbeid, og bearbeider seinere dette materialet i sitt arbeidsstudio.

Hanna Kanto skal benytte Lásságámmi i perioden 1 februat. – 1. mars 2010. Mer informasjon om beboerne, boligen Lásságámmi og stiftelsen som står bak er å finne på nettsidene www.lassagammi.no.Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
Sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 28 00 el. 77 21 29 65 (direkte)