Det sier Ole-Bjørn Fossbakk som er doktorgradsstipendiat i sosialantropologi ved Universitetet i Tromsø. Han har det ambisiøse mål å ferdigstille to kapittel av avhandlinga si løpet av oppholdet på Lásságámmi.

Fossbakk forsker på innføringen av finnmarksloven. Han sammenligner ideologisk konkurranse og politisk nyorganisering relatert til territorialitet og endringer i forståelse av eiendomsbegrepet etter innføringen av finnmarksloven. Forskningen har foregått hovedsaklig i Alta og Tana.

Fossbakk har vært stipendiat siden 2006. Han har tidligere bodd i Birtavarre, Gaivuona suohkan - Kåfjord kommune i nesten 10 år. Han har blant annet arbeidet i Nord-Troms museum som prosjektleder for utstillingen “Marked og Læstadius”, som ennå står i markedsbuene på Skibotn. Han har også arbeidet i festivalen Riddu Riđđu.

Ole-Bjørn Fossbakk skal benytte Lásságámmi i perioden 4. – 29. januar 2010. Mer informasjon om beboerne, boligen Lásságámmi og stiftelsen som står bak er å finne på nettsidene www.lassagammi.no.

Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
Sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 28 00 el. 77 21 29 65 (direkte)