Dalheim (60) er fra Elvevoll i Storfjord, og jobber som etatssjef i hjemkommunen. Hun har mange års erfaring fra ulike verv, blant annet som vara til Sametinget og med arbeidsoppgaver for Samisk kirkeråd.

– Dette er en svært spennende oppgave. Stiftelsen Lásságámmi har et stort utviklingspotensial, og det er viktig å plassere Valkeapääs verker i samtida og framtida slik at også nye generasjoner lærer å bli glad i kunsten hans, sier Dalheim idet hun nå tiltrer vervet.

Dalheim mener boligen Lásságámmi er et synlig symbol på Valkeapääs filosofi, og synes det er ekstra spesielt at huset ligger i hennes egen hjemkommune.

– Jeg blei kjent med Áillohaš allerede som ung, og vi delte kjærligheten til den fjorden han søkte til for å bygge Lásságámmi.

Hun trekker særlig fram Valkeapääs evne til å hente styrke i det lille miljøet, for så å reise ut som verdensborger og multikunstner, og mener han kan tjene som forbilde for oss alle.

Inger-Lise Ørnebakk, som representerer Storfjord kommune i stiftelsesstyret, blei valgt til nestleder. Øvrige medlemmer i styret er Mary Mikalsen Trollvik (Sametinget), Harald Gaski (Universitetet i Tromsø), Sigmund Seppola (arvingene) og Rose-Marie Huuva (Samerådet).

Mer informasjon om kunstner- og forskerboligen Lásságámmi, multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää og Stiftelsen Lásságámmi finnes på stiftelsen egne hjemmesider www.lassagammi.no.


Vedlegg:
Pressefoto Anne Dalheim. Foto: Stiftelsen Lásságámmi.

Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 982 89 140
sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 29 65