Lásságámmi - Et sted til ettertanke og inspirasjon

Laila Aleksandersen Nutti og Anne Marge Päiviö ser frem til å få jobbe i Lásságámmi.
- Vi gleder oss til å få muligheten til å jobbe med vårt prosjekt som går ut på å lage et digitalt læremiddel, i hovedsak for samiske barn men også for alle andre som vil vite om samiske temaer. Dette er et læremiddel hvor du ved hjelp av nyere tekniske hjelpemidler kan jobbe med tradisjonelle samiske temaer, det hele vil fungere nesten som et ”dataspill” og vil bli formidlet blant annet via tegninger, illustrasjoner og lydfiler. Her vil vi få muligheten til å jobbe sammen selv om vi samtidig jobber på hvert vårt felt, Laila med selve ideen og prototypen og Anne Marge med illustrasjonene.

Laila er oppvokst i Kautokeino og bor nå både der og i Karesuando. Hun er førskolelærer og har jobbet lenge i barnehagen og litt i barneskolen. Videre har hun studert tospråklighetspedagogikk, læremiddelpedagogikk og dramapedagogikk og skal nå jobbe videre med en master. Hun har ledet et læremiddelprosjekt i barnehagen hvor det ble laget tre bøker om tradisjonelt arbeid og et memory spill knyttet til de tre bøkene. For tiden jobber hun på samisk høgskole og vil også benytte seg av muligheten til å skrive på en artikkel om samisk pedagogikk under oppholdet ved Lásságámmi.

Anne Marge er oppvokst, og bor i Kuttainen og er mamma til Aila Margrethe. Hun har etter gymnaset studert ved estetisk linje ved Skinnskatteberg folkhögskola, der billedkunst ble en stor interesse. Dette har hun også jobbet videre med ved Nordiska konstskolan i Karleby, Finland. Hun har forsøkt mange arbeidsplasser og studerer for tiden homeopati. Kunsten har i midlertid ikke blitt en stor del av hverdagen og hun ser derfor fram til muligheten og inspirasjonen som Lásságámmi representerer.