Berit Alette Mienna
Berit Alette Mienna. © Lars Öberg.
Berit Alette Mienna, Jergul i Karasjok, er vokalartist og underviser i joik og har joikeworkshop. Hun opptrer med konserter og workshop i Norden og deler av Europa. Hun vil bruke tida på Lásságammi til å arbeide med joik og å hente inspirasjon til CDen hun arbeider med. Berit Alette er utdanna lærer og etter nærmere 20 års fartstid som lærer og undervisningsinspektør i Karasjok, begynte hun å studere «Menneskerettigheter og Flerkulturell forståelse» på Høgskolen i Buskerud og «Kunst- og uttrykkspedagogikk» ved NIKUT i Oslo. Og i år fikk hun treårig arbeidsstipend fra Sametinget for å arbeide med joik. Det er en fortsettelse av det hun har gjort tidligere. Berit Alette er vokst opp i en joikeglad familie, hvor salmesangen også var en del av musikkvugga. Hennes musikkglede har ført henne på nybrottsarbeid i skolen og nå i kirkelig sammenheng. Hun begynte å undervise i joik, da det fortsatt var forbud mot joik i den største samiske kommunen, Kautokeino. Joik i skolen gledet og provoserte og det skapte mange følelsesladete debatter i skolen og i samfunnet forøvrig. Og nå er hun i ferd med å bryte nye grenser og bygge bro mellom andre kulturlandskap. Hun gjør et forsøk på å forsone joikens naturkraft med det kristne element, med menneskets frihet og kjærlighet. Dette ved å gjøre seg mer kjent med det sakrale i joiken, å være åpen for ny inspirasjon og å utøve joik i kirkerommet. Berit Alette Mienna ønsker at oppholdet i Lásságammi gir henne ro og inspirasjon til videre kreativt arbeid med joik og salmesang. Og med nysgjerrighet kan vi se fram til å bli med på denne musikkreisen når hennes CD blir utgitt.