Ánne Márjá Guttorm Graven er en allsidig kulturarbeider og en forkjemper for samiske språk. Hun jobber som oversetter og foredragsholder, hun tar også oppdrag som dubber og bruker også å lede samtaler. I 2019 fikk hun Sametingets språkløftepris for jobben hun har gjort med den samisktalende omreisende snapchatkontoen Snaepmie. Hun drifter også den første samiskspråklige podkasten, Sis-Finnmárkku syndroma. Tidligere har hun kåsert på NRK Sápmi, har skrevet kåserier for ungdomsmagasinet Š, og var også en del av podkasten Manin ja danin på NRK Sápmi. I 2017-2019 var hun deltaker på forfatterutdanninga Čális Fal 2!. Våren 2020 lagde hun og Sergey Gavrilov kortdogmedokumentaren Mo dieppe? (How's life?), som en del av International Sami Filminstitutes prosjekt Oru lea buoret go jođi. Hun er også med på Riddu Riđđu sitt prosjekt Reaškkas som har som formål å få flere komikere til Sápmi. Etter planen har prosjektet premiere på Riddu Riđđu 2021.

 

I 2019 ble Ánne Márjás første skjønnlitterære bok utgitt, diktsamlinga Suorbmageažis. I diktsamlinga berører hun temaer som skam, angst, ensomhet, selvmord og selvmordstanker.

 

Nå er hun i gang med en roman, og det er denne hun skal fordype seg i mens hun er i Lásságámmi. Formålet med oppholdet er skriving, å skrive og å fordype seg i historia hun er inne i nå. Hun tenker at huset også har en sjel som vil hjelpe henne å komme videre i jobben. Det er vanskelig å prioritere skriving i hverdagen. Skriving er en langsom prosess, og det er heller ingen garanti for inntekt, derfor velger hun ofte å heller ta oversetteroppdrag enn å skrive, selv om hun i hjertet hadde valgt skrivinga. Nå når hun får være i Lásságámmi, får hun også kjenne hvordand det er å kunne prioritere skriving døgnet rundt. Hun får kjenne hvordan det føles med total arbeidsro. Oppholdet i Lásságámmi gir Ánne Márjá muligheten til å komme i gang med skrivinga igjen, og når man først har kommet godt i gang så er det en stor mulighet for å holde tempoet oppe. Lásságámmi blir startskuddet for et kreativt år for Ánne Márjá.

 

Det er med takknemlighet Ánne Márjá trer inn i Lásságámmi 4. januar 2021.