Helle og Sissel
Helle Storvik og Sissel M. Bergh. Foto: Privat.

Utvisket i tåke - utvannet i sjø

Hvorfor vet vi det vi vet og tror det vi tror om historie, områder og identitet? Kyststrøkene er forsvunnet ut av fortellingen. Den samiske historien er gjemt og glemt. Havet gir og havet tar sier vi. Vi må leve med foranderligheten. Leve med kreftene utenfor oss. Med dypet under og været rundt og i oss. Den samiske kysten parallelt med den norske: Kan spor i språk og kultur fortelle om assimilering, tilpasning og tvang - om tilhørighet og kontinuitet?
Dette er et bokprosjekt med et skråblikk, et annet og samisk perspektiv, på historien.
Vi skal arbeide oss dypere inn i og bredere utover norskekysten og løfte frem det som har vært usynliggjort. Hvordan har andre krefter som kolonialisering og migrasjon påvirket den historiefortellingen vi har blitt fortalt? Bokprosjektet knytter til seg akademisk forskning, lokalhistorie, mytologi, arkivmaterialer og litteratur.

Sissel M Bergh

er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Oslo og University of Technology i Durban, SA. Hun arbeider med konseptuelle og sanselige installasjoner som inkluderer objekter, lyd, video og diverse materialer/teknikker. Sissel har initiert og gjennomført prosjektet Dalvedh i samarbeid med Frode Fjellheim. http://dalvedh.info/?page_id=10
(Dalvedh ble støttet av Norsk Kulturråd, Sametinget, Sør Trøndelag Fylkeskommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag gjennom forskningstid.)

Helle Storvik

er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Oslo og arbeider med video, foto, lyd, tegning og med andre teknikker/materialer når idéen krever dette. Helle har initiert og arbeidet med prosjektet Er vi her ennå? om samisk kultur og identitet i Vesterålen. Prosjektet er gjennomført i samarbeid Rune Johansen, Åslaug Krokann Berg og Mari Boine.
(Er vi her ennå? ble støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Sametinget, Nordland Fylkeskommune, Samerådet og Fond for lyd og bilde.)
 
Vi var begge initiativtakere til prosjektene våre, med et inderlig ønske om å forstå historien til våre formødre og forfedre.

Om Dalvedh

Gjennom samtaler med ulike forskere innen historie, arkeologi, språk og religionsvitenskap, samt sørsamiske kulturbærere, lokalhistorikere og kulturminnesamlere, har prosjektet Dalvedh vokst fram: Hvorfor er den samiske historien blitt usynliggjort og hvilke historier fortelles og kan fortelles om våre områder og vår historie? Hvorfor vet vi det vi vet og tror det vi tror om historie, områder og identitet? Hva var og er mekanismene bak historieskrivingen?

Om Er vi her ennå?

Vi samlet historier og tanker om det å leve i en kultur som var så forbundet med skam og fortielse at den nærmest forsvant. Vi inviterte til folkemøter, gjorde intervjuer og dokumentere alt med video og foto. Vi samlet personlige historier, sagn og fortellinger, og vi intervjuet en viktig lokalhistoriker og en språkforsker. Hvordan oppleves det å ha en samisk identitet i dag? Hvordan lever folk i den samiske kulturen i dag, og hvordan lever kulturen i dem? I hvilken grad finnes minner om språk og kultur, assimilering, skam og stolthet? Den samiske kulturen gikk opp i den norske, og det betyr at det også finnes spor av det samiske i det norske i dag.

Sammen

sitter vi på et omfattende materiale om en bortgjemt del av den norske kulturen, som mangler i vår felles historiefortelling. Vi vil bidra til å endre dette gjennom prosjektene vi har startet opp. Nå ønsker vi å ta prosjektene et skritt videre og lage en bok som både skal være en historiefortelling og et kunstverk. Den skal også kunne brukes pedagogisk og som en del av en prosess for å forstå hvordan det samiske ligger i grunnvollene i store deler av den norske kulturen.