“naturen har en egen sjel

den snakker sitt eget språk
jeg hører det
lytter ...”

 fra Jorda, min mor [s. 212]

Lásságámmi var Nils-Aslak Valkeapääs eget navn på det huset han lot føre opp på tomta han fikk i 50-årsgave fra Storfjord kommune. Tomta ligger på et svaberg, og huset var tenkt som en stor gamme — derav navnet som direkte oversatt betyr Svaberggammen.

Lásságámmi er også navnet på den stiftelsen som forvalter rettighetene til hans åndsverk. Stiftelsen ble etablert i 2004 og eies av Sametinget i Norge, Storfjord kommune, Troms fylkeskommune og Universitetet i Tromsø. I formålsparagrafen til stiftelsen står det at den vil forvalte arven etter Nils-Aslak Valkeapää etter den ånd og filosofi som fremkommer i hans arbeider og utgivelser.

Da Nils-Aslak Valkeapää døde, gikk Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet i Norge inn med midler slik at den nyopprettete stiftelsen kunne kjøpe Lásságámmi, og begynne arbeidet med å gjøre det om til forsker- og kunstnerbolig. Stiftelsen forvalter rettighetene til Valkeapääs kunstneriske produksjon.

Gjennom å la utvalgte personer bo og arbeide med egen kunst og forskning i huset etter Nils-Aslak Valkeapää, ønsker stiftelsen å stimulere beboerne til fortsatt faglig og kunstnerisk utvikling. Boligen er i prinsippet beholdt slik Nils-Aslak Valkeapää etterlot seg den. Styret i stiftelsen velger ut  hvem som skal få bo i huset i kortere eller lengre tidsrom. I mellom disse periodene vil huset være åpent for besøk av publikum til bestemte tider.

Tekst: Harald Gaski
Foto: Per-Ludvig Boine og Tore Figenschau (ingressbilde)