Svante Henryson
Svante Henryson

Den den internasjonalt anerkjente musikeren Svante Henryson skal bo i Lassagammi de kommende to ukene.

Svante Henryson er LiNN-artist (Landsdelsmusikerne i Nord-Norge) det neste året. Fra oppholdet i Lásságámmi flytter han til Kåfjord, der han skal bo resten av året. Han ble plukket ut blant 40 internasjonale artister og er en høyt profilert og bredbent musiker. Han har en lang karriere som sidemann til de absolutt beste musikerne i verden. Han er opprinnelig fra Norrland og har samiske røtter i sin slekt.

Svante er en inkluderende og imøtekommende person som er oppriktig interessert i sine omgivelser og er perfekt for rollen som LiNN-artist.

- Dette er en fantastisk mulighet for meg til å utvikle min karriere og samtidig komme i kontakt med mine røtter med utgangspunkt i musikk fra samisk kultur.

Han ser frem til å møte de dyktige musikerne i bandfloraen i Kåfjord,
få mulighet til å samarbeide med Riððu Riddu og ikke minst rocke med det fantasktiske generasjonskoret Buolvvat med medlemmer fra 5 - 82 år.

Det er landsdelsmusikerne som går nye veier for å sikre at store opplevelser kommer til små steder i landsdelen. Dette er et unikt prosjekt som vil bli videreført de neste årene. Landsdelen har alltid vært i front på å finne løsninger på tvers av regioner og er nyskapende i sin bruk av virkemidler.

Hvis du ønsker kontakt med Svante Henryson eller noen fra musikklivet i Kåfjord er Stian Saur fra kommunikasjonsavdelingen i Troms  fylkeskommune behjelpelig med dette. Han kan nåes på tlf 777 88028 el. 916 75465

Mer info: myspace.com/svantehenryson

LiNN
LiNN

Om Landsdelsmusikerne og LiNN Artist

Landsdelsmusikerne er et samarbeid mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner, finansiert i samarbeid med kulturdepartementet. LiNN Artist er en nyskapning der norske eller internasjonale artister innen rytmisk musikk gis mulighet til å utvikle seg ved å knytte seg til et lokalsamfunn i nord for ett år. Ved denne unike satsningen vil små steder bli tilført unik kompetanse for en periode � � som vil gi varige ringvirkninger. Arbeidsstipendet tildeles årlig fra 2010. LiNN er forkortelsen for Landsdelsmusikerne i Nord-Norge, og en stor del av musikklivet i Nord-Norge har på en eller annen måte vært involvert i LiNN. For LiNN er ikke bare musikere � � LiNN er også kompetanse, produsenter, inspirasjon og primus motor for at vi i Nord-Norge i dag trygt kan si at vi har et levende musikkliv. Nå er det ikke nødvendigvis så mange som kjenner til LiNN. LiNN er paraplyorganisasjonen til Musikk i Nordland, Kultur i Troms, Musikk i Finnmark og Nordnorsk Jazzsenter.