Læremiddelet de utvikler skal kombinere nyere tekniske hjelpemidler og tradisjonelle samiske temaer, og skal når det er ferdig fungere nesten som et ”dataspill”. Temaene vil bli formidlet blant annet via tegninger, illustrasjoner og lydfiler.

- I Lásságámmi vil vi få muligheten til å jobbe sammen selv om vi samtidig jobber på hvert vårt felt; Laila med selve ideen og prototypen og Anne Marge med illustrasjonene, sier de to beboerne.

Laila Nutti er førskolelærer og har tidligere erfaring med utvikling og bruk av læremidler. For tiden jobber hun på samisk høgskole og vil også benytte seg av muligheten til å skrive på en artikkel om samisk pedagogikk under oppholdet ved Lásságámmi. Anne Marge Päiviö har studert ved estetisk linje ved Skinnskatteberg folkhögskola der billedkunst ble en stor interesse, og hun har blant annet jobbet ved Nordiska konstskolan i Karleby i Finland.

Laila Aleksandersen Nutti og Anne Marge Päiviö skal benytte Lásságámmi i perioden 5. – 19. juni 2008. Mer informasjon om beboerne, boligen Lásságámmi og stiftelsen som står bak er å finne på nettsidene www.lassagammi.no.Kontaktpersoner:
styreleder Willy Ørnebakk tlf. 911 74 752
sekretær Maria Figenschau tlf. 982 89 091