Language Language Language Language

Lásságámmis offisielle åpning

28. august 2007 blei kunstner- og forskerboligen offisielt åpnet av Kronprins Haakon under Kronprinsparets besøk i Nord-Troms.


  1 / 5 
 
 
 


Haakon
HKH Kronprins Haakon.

Kronprinsparet blei møtt av styreleder Willy Ørnebakk og sametingspresient Aili Keskitalo, og ankom boligen langs plankevandringa som er bygd fra Skibotn havneområde og bort til Lásságammi. Der blei tatt i mot av styret i stiftelsen Lásságammi, den svenske sametingspresidenten, et fulltallig pressekorps og øvrig publikum som hadde møtt opp. Arrangementet blei åpna til toner av musikerne Johan Anders Bær og Ørgen Karlsen som joiket Aillohaš, før styreleder Willy Ørnebakk holdt sin hilsningstale. Han ønsket Kronprinsparet og alle de andre velkommen til åpninga, og takket alle som har bidratt i arbeidet med å gjøre det mulig å realisere en kunstner- og forskerbolig i Lásságámmi. Åpninga bar sterkt preg av Áillohas og hans kunsteriske virke, og styrelederens tale blei etterfulgt av Valkeapääs nevø Oula Valkeapää og Inghilda Tapio, som har jobbet med Nils-Aslak Valkeapää på flere prosjekter, som leste diktet Vidderna inom mig på samisk og svensk:

JAB
Johan Anders Bær.

Nogonstand djupt innom meg hör jag en röst som kallar och blodets jojk hör jag I djupet från lövets gryning till livets skymning Alt detta är mitt hem dessa fjordar älvar sjöar kölden ljuset det hårda vädret viddernas natt och solsida glädje och sorg systrar og bröder Allt detta är mitt hem och jag bär det i mitt hjärta

Juuso
Inga Maret Gaup Juuso

Sametingspresident Aili Keskitalo fikk deretter ordet, og hyllet i sin tale den grenseoverskridende kunstneres og mennesket Áillohas. Hun sa også at det nå er godt å vite at boligen hans, som han med omhu fikk bygd akkurat etter sitt hjerte, vil bli tatt vare på og bli brukt etter hans ånd. Keskitalo blei etterfulgt av Inga Maret Gaup Juuso, som joiket Sámi eatnan duoddariid. Deretter foretok Kronprins Haakon den symbolske åpningshandlinga ved å knytte opp lassoen som var hengt foran inngangsdøra. Før Kronprinsparet med følge fikk ei privat omvisning i boligen, fikk de overrakt tre kniver til hvert av barna i familien. Etter at den offisiell åpninga var over, blei boligen åpna for publikum som ønsket å se Lásságámmi. De fikk den samme omvisninga i boligen som Kronprinsparet, ledet av Harald Gaski og Inghilda Tapio fra styret. Det er ventet at de første kunstnerne vil kunne ta boligen i bruk i siste del av 2007. Fotograf fotoserie: Caroline Rasch Ingebrigtsen