Informasjon om søkeprossessen

Hvem kan søke?
Lásságammi stilles til disposisjon som kunstner- eller forskerbolig for kunstnere eller forskere i inn- og utland som har samisk fokus eller urfolksfokus i sitt arbeide (retningslinjer).

Hvilke kriterier legges til grunn?
Styret stiller seg fritt til å vurdere søkerne på et bredt grunnlag innenfor de gitte kriteriene over. I tillegg må det tas hensyn til at flere kvalifiserte søkere kan ha søkt samme tidsperiode, slik at ikke alle ønsker kan innfris.

Når kan det søkes?
Søknadsfristen er 1. september hvert år.

Hvilken periode kan jeg søke for?
Januar - desember året etter søknadsfristen.

Hva koster det å leie Lásságámmi?
Leieprisen er for tiden kr 4.000,-/mnd.

Hvem behandler søknaden?
Det er styret i stiftelsen som behandler samtlige søknader.

Når kan jeg vente svar?
Det kan ikke ventes svar før tidligst 1 måned etter søknadsfristen.

 

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med

sekretær Maria Figenschau
maria.figenschau@storfjord.kommune.no
tlf. 77 21 29 65 el. mobil 400 288 67

styreleder Anne Dalheim
annemor.dalheim@gmail.com
mobil 913 24 326

Søknadsskjema