Language Language Language Language

Månedens dikt: Februar 2020

fugler...

2020-02 norsk.JPG