Hanna Mattila Lassagammi 2019

Jeg heter Hanna Mattila og er en 35 år gammel litteraturviter. Jeg ble født i Sør-Finland, men har mine røtter på finsk side av Sápmi. For tiden bor og jobber jeg i Kautokeino, i hjertet av det samiske samfunnet. Jeg jobber som lektor i samisk litteratur ved Samisk Høgskole. Jeg er veldig glad for denne unike muligheten til å bo på Lásságámmi 15.-28. april. 

I mitt pågående avhandlingsprosjekt studerer jeg poesi av Nils-Aslak Valkeapää. Studiematerialet består av alle hans poesibøker. Jeg er spesielt interessert i de mangfoldige måtene som Valkeapää skildrer det delikate forholdet mellom menneske og natur i hans dikt. Den kunstneriske prosessen som beskrives i hans dikt, spesielt dikterens rolle mellom naturlig skjønnhet og kunstnerisk utførelse, fascinerer meg også. Den teoretiske rammen for studien min kommer fra urfolksmetodologi, økokritikk og poesistudier. 

Mens jeg bor i Lásságámmi jobber jeg hovedsakelig med en Samisk språk artikkel som vil være en del av avhandlingsstudiet. Jeg er overbevist om at den omkringliggende naturen, elsket av Valkeapää, vil inspirere meg i min skriving.