Det spørsmålet stiller høyskolelektor Kristine Nystad, som skal bo i kunstner- og forskerboligen Lásságámmi i Skibotn i januar. Nystad samarbeider med et internasjonalt forskerteam i det sirkumpolare nord i Alaska (Kotzebue, Alakanuk), Canada (Igloolik) og i Sibir (Topolinoye) for å finne svar på spørsmålet. Selv forsker hun på ungdom i Kautokeino.

- Prosjektet tar sikte på samle, systematisere og analysere hvilke strategier ungdom i overgang til voksenlivet i et samfunn i rask endring, forteller Nystad.

- Dette innebærer å analysere utfordringer ungdom møter og hvilke ressurser som tas i bruk hos den enkelte, i familien og lokalsamfunn for å sikre en vellykket overgang for ungdom til voksenlivet.

Oppholdet i Lásságámmi skal gi inspirasjon til å jobbe med artikkel om språk og resilience, en sammenligning av ungdom, språk og resilience i Sápmi (Kautokeino) og i Canada (Igloolik).

Kristine Nystad skal benytte Lásságámmi i perioden 3. – 31. januar 2011. Mer informasjon om beboerne, boligen Lásságámmi og stiftelsen som står bak er å finne på nettsidene www.lassagammi.no.Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 28 00 el. 77 21 29 65 (direkte) el. 400 288 67 (mobil)