Eva Maria Fjellheim er en sørsamisk forsker / skribent, forsvarer av urfolks rettigheter og radiodokumentarprodusent. Hun har en mangfoldig bakgrunn fra arbeider med samiske og urfolksproblemer gjennom solidaritetsarbeid, politikk, journalistikk, kunstprosjekter og forskning i Sápmi og i utlandet, spesielt i Latin-Amerika.

Siden 2018 har hun hatt en stipendiatstilling ved Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet. I doktorgradsprosjektet utforsker hun konfliktene som oppstår når klimaendringspolitikk og avbøtende tiltak kompromitterer urfolks rettigheter til land, og urfolks levebrød og livsvilkår. Hennes empiriske fokus er utvidelsen av vindkraftindustrien i sørsamiske reindriftsområder, men hun trekker også på erfaringer fra lignende kamper på Maya-områdene i Guatemala. I Lásságámmi vil hun fokusere på å skrive en av avhandlingene.

- Áillohaš er en av våre største vevisere, og det er en ære å jobbe og bo i et av hans hjem. Jeg gleder meg til å dykke ned i det unike universet til Lásságámmi, for å finne inspirasjon gjennom boligens naturlige omgivelser og historien og kunnskapene som er innebygd i veggene.