Haarla-søstrene danser

I dansen sin utforsker de temaer som samisk identitet, hvordan vår historie og levemåte påvirker kroppene våre, og menneskets forhold til jorda. Under festivalen kan du oppleve dem på Lávdi/hovedscenen og i Kultursálla/kultursalen.

Som en del av utnevnelsen inngår det et opphold på Lásságámmi for de unge kunstnerne. Dette var boligen til multikunstner Nils-Aslak Valkeapää og Biret og Gáddjá skal bo her i fire uker i juli/august. Oppholdet er en del av samarbeidsavtalen mellom Riddu Riđđu Festivála og Stiftelsen Lásságámmi.