Det kan søkes om opphold i perioder fra 14 dager til tre måneder.

Lásságámmi var Valkeapääs nye hjem og atelier. Med nærhet til naturen og fuglene, gjenspeiler det hans holdning til livet. Han bygde et hjem for ”Solen min far” og ”Jorden, livets mor” som er sentrale skikkelser i hans forfatterskap og kunst. I dette huset skulle også han selv, Eaidánas ealli, bo og det skulle være det sted som samlet og huset hans kunstneriske produksjon.

Boligen eies nå av en stiftelse som blei oppretta i 2004, og leies til ut som bolig til kunstnere eller forskere i inn- og utland som har samisk fokus i sitt arbeid. Stiftelsen har opplevd økende interesse for å søke om opphold siden den offisielle åpninga i 2007.

I april i år benyttes boligen av billedkunstner Ulla Schildt, som jobber med fotografi, video og installasjoner. Hennes forgjenger var masterstudent Laila Nutti, og hun etterfølges av en rekke kunstnere og forskere helt fram til september.

Søknadsskjema og mer informasjon om kunstner- og forskerboligen Lásságámmi, multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää og Stiftelsen Lásságámmi finnes på stiftelsen egne hjemmesider www.lassagammi.no.


Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 29 65 el. 400 288 67