Lásságámmi var Valkeapääs nye hjem og atelier. Med nærhet til naturen og fuglene, gjenspeiler det hans holdning til livet. Han bygde et hjem for ”Solen min far” og ”Jorden, livets mor” som er sentrale skikkelser i hans forfatterskap og kunst. I dette huset skulle også han selv, Eaidánas ealli, bo og det skulle være det sted som samlet og huset hans kunstneriske produksjon.

Boligen eies nå av en stiftelse som blei oppretta i 2004, og leies til ut som bolig til kunstnere eller forskere i inn- og utland som har samisk fokus i sitt arbeid. Nå kan de som er interessert i opphold igjen søke om å få hente inspirasjon i boligen i perioder fra 14 dager inntil tre måneder.

Søknadsskjema og mer informasjon om kunstner- og forskerboligen Lásságámmi, multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää og Stiftelsen Lásságámmi finnes på stiftelsen egne hjemmesider www.lassagammi.no.


Kontaktpersoner:
styreleder Anne Dalheim tlf. 913 24 326
sekretær Maria Figenschau tlf. 77 21 29 65