Møtet startet kl 1300.

 
Stiftere er
  • Sametinget
  • Troms Fylkeskommune
  • Universitetet i Tromsø
  • Storfjord kommune
 
De som var til stede for eierne:
Hanne Braathen, Storfjord kommune
Maar Stangeland, Storfjord kommune
Aksel Sollie, Storfjord kommune
Eirik Liland, Universitetet i Tromsø
Svein Pedersen, Sametinget
Ronald Rindestu, Troms Fylkeskommune
Nina Bandendyck, Troms Fylkeskommune
 
 
De som ble valgt inn i styret var:
 
Samerådet:                                                  
Inghilda Tapio, Karesuando

Vara: Ikke valgt
 
Sametinget:                                                
Mary Mikalsen Trollvik, Samuelsberg
Vara: Bjørn Inge Mo
 
Universitetet:                                                
Harald Gaski, Tromsø
Vara: Ánde Somby
 
Troms Fylkeskommune:                                          
Ronald Rindestu, Tromsø
Vara: Roar Sollie
 
Slektningene Nils-Aslak Valkeapää :      
Sigmund Seppola, Skibotn
Vara: Terttu Seppola
 
Storfjord kommune:                                           
Willy Ørnebakk, Skibotn
Vara: Anne Dahlheim
 
 
Til leder ble valgt:           
Willy Ørnebakk, Skibotn
Til nestleder ble valgt:  
Ronald Rindestu, Tromsø.
 
 
Sekretariat:                    
Storfjord kommune, næringsavd.
Regnskap:                    
Solberg Regnskapskontor, 9046 Oterern
Revisor:                         
KomRev Nord iks, ved Oddgeir Albertsen, 9488 Harstad
Stiftelsesadresse:        
Storfjord kommune, næringsavdelingen, 9046 Oteren.
 
 
Med vennlig hilsen
 
Jan Karlsen
Sekretariat stiftelsen
Tlf 98 28 90 80