Språk Språk Språk Språk

Stiftelsesstyret

Styret i stiftelsen består av seks representanter. Disse representerer de fire stifterne Sametinget, Troms fylkeskommune, Storfjord kommune og Universitetet i Tromsø, i tillegg til Samerådet og arvingene. Hver representant velges for fire år.

Foto_Anne_Dalheim_100x133
Anne Dalheim

Storfjord kommune

Anne Dalheim (styrets leder)
Inga Pirita Viik(vara)

Kirsti Lervoll
Kirsti Lervoll

Troms fylkeskommune

Kirsti Lervoll (styrets nestleder)
Trond Agnar Eilifsen (vara)


Foto: Ørjan Bertelsen

Joar Nango
Joar Nango

Sametinget

Joar Nango
Rawdna Carita Eira (vara)

Harald Gaski
Harald Gaski

Universitetet i Tromsø

Harald Gaski
Ánde Somby (vara)

Niko Valkeapää
Niko Valkeapää

Samerådet

Niko Valkeapää
Nihkolas Valkeapää (vara)
 

Piia Susanna Juuso
Piia Susanna Juuso

Arvingene

Piia Susanna Juuso
Ánde Somby (vara)