Språk Språk Språk Språk

Per Olof Nutti

Per Olof Nutti bor nå i Lassagammi. Han skal benytte boligen som sitt arbeidssted i mars 2014.

per olof nutti
Per Olof Nutti. Foto: Privat.

Per Olof Nutti er reingjeter fra Könkämä Sameby i Karesuando, Sverige. Han er ordfører i samebyen, og viseordfører i presidentaskapet i det svenske Sametinget.

Oppholdet skal han benytte til et joikeprosjekt, som har CD-innspilling som mål.