Språk Språk Språk Språk
The Earth My Mother

Ny bok: The Earth, My Mother

 Eanni, eannážan (2001) var den siste boka av Nils-Aslak Valkeapää (1943-2001) som ble publisert mens han levde. Den er nå gjendiktet til engelsk av Harald Gaski, Lars Nordstrom og Ralph Salisbury.

Jorda, min mor som boka heter på norsk, ble make til Solen, min far boken (Beaivi, áhčážan, 1988, Aurinko, isäni, 1992, The Sun, My Father, 1997). I The Earth, My Mother utvides perspektivet fra det samiske til ogsa a omfatte andre urfolk pa jorda. Samene stod i sentrum i Solen, min far, mens i The Earth, My Mother (Jorda, min mor) drar jeg-personen pa besok til andre urfolk bade i jungel og orken. Hele tiden er det likevel klart at jeg-et er en gjest, han prover ikke a vare som dem, men han registrerer likheter i verdier og levesett.

Boka er bygd opp av dikt, malerier og fotografier i farger og sort-hvitt, som i sum manifesterer Nils-Aslak Valkeapaas sarskilte kunstform. I boka kommer naturfolkenes stemme til uttrykk i dikt og bilder. Kontrastene mellom opplysthet og primitivitet i tradisjonell vestlig forstaelse blir et budskap om menneskets relasjon til Jorda, som den vi alle er avhengige av. Inn i dette kommer en kosmisk og religios dimensjon av naturfolkenes tro og takknemlighet over det vakre og gode i livet. Bildene er, i tillegg til forfatterens egne fotografier og malerier, samlet fra ulike arkiv og fotografer.

Oversettelsen er støttet av UiT Norges arktiske universitet.

 

336 sider, dikt, 220 farge og sort-hvite fotografier, 20 malerier
(c) 2017 DAT
NOK 350,-