Språk Språk Språk Språk
GIRDDAN, SEIVVODAN

Elokuu 2018

Oslo 5.11.1993...

Les mer...
GIRDDAN, SEIVVODAN

Kuukauden runoksi

Rakas lukija,

Lásságámmi alkaa julkaista syyskuusta 2016 alkaen jotain mitä kutsumme "kuukauden runo". Runot ilmestyvät neljällä kielellä: saameksi, norjaksi, suomeksi ja englanniksi. Aikomuksenamme on julkaista ensisijaisesti sellaisia Nils-Aslak Valkeapään runoja, joita ei ole aikaisemmin käännetty muille kielille. Toisinaan se voi tarkoittaa myös runoja, jotka on julkaistu muualla kuin hänen kirjoissaan. Syksyllä 2016 julkaisemme vuonna 1999 julkaistun kirjan Girddán, seivvodan (Lennän, liitelen) runoja. Tätä kirjaa ei ole toistaiseksi käännetty muille kielille. Toivomme, että verkkosivujemme käyttäjät arvostavat ajatustamme tutustuttaa heitä vähitellen yhä uusiin Valkeapään teksteihin.

Les mer...
Anne Karin Nerheim 20160408 stående

Valkeapään kuvakokoelman digitalisointi

Kun Nils-Aslak Valkeapää kuoli 2001, hänen jälkeensä jäi iso kuvakokoelma, joka koostui paperikuvista, negatiiveista ja dioista. Tähän asti vain paperikuvat on rekisteröity, mutta Kulttuurineuvoston projektituen avulla nyt on aloitettu myös diojen digitalisoiminen.

2016-06-30 Les mer...
Lassagammi

Hae residenssiä Lassagammiin

Hakijat, jotka hakevat residenssiä taiteilija-ja tutkijaresidenssi Lassagammista vuosille 2016, tehkää haku ennen seuraavaa hakuaikaa 1.toukokuuta 2016. Ottakaa yhteyttä lisätietojen ja vapaiden aikojen saamiseksi.

Enemmän...