Språk Språk Språk Språk
Helle og Sissel

Sissel M. Bergh og Helle Storvik

Sissel M. Bergh og Helle Storvik skal bo i Lásságámmi første halvdel av mai.

2015-05-04 Les mer...
Lassagammi

Søk om opphold i Lásságámmi

Søkere som ønsker opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságammi i 2015/16 oppfordres til å søke innen neste søknadsfrist 1. mai 2015. Ta kontakt for informasjon om ledige boperioder.

Les mer...
Anita Lervoll. Foto: Privat.

Anita Lervoll

Anita Lervoll er den neste beboeren som skal benytte Lásságámmi. Hun skal bo i boligen hele april.

2015-03-30 Les mer...
NAV

Nils-Aslak Valkeapää - en ydmyk samisk stemme i verden

av Harald Gaski (2007)

Her presenteres multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää (23.3. 1943 — 26.11. 2001) og hans kunstnerisk arv i en kort biografi.

Les mer...