Språk Språk Språk Språk
GIRDDAN, SEIVVODAN

Månedens dikt - Januar 2019

Santa Fe 12.11.1989...

2019-01-15 Les mer...
Samarbeidsavtale - Anne og Terje

Har signert ny samarbeidsavtale

Stiftelsen Lásságámmi og Senter for nordlige folk har inngått en ny samarbeidsavtale om tilgjengeliggjøring av kulturarven etter multikunstneren Nils-Aslak Valkeapää. Målet er å utvikle en fast Áillohaš-utstilling og magasin for oppbevaring av hans kunst og gjenstander på Davvi álbmogiid guovddáš /Senter for nordlige folk (DÁG).

2019-01-10 Les mer...
Beaivi, ahcazan 2018

Nytrykk: Beaivi, áhčážan

Endelig er det igjen mulig å få kjøpt Beaivi, áhčážan, boka som blei tildelt Nordisk råds litteraturpris i 1991.

2018-11-01 Les mer...
Lassagammi

Søk om opphold i Lásságámmi

Søkere som ønsker opphold i kunstner- og forskerboligen Lásságammi oppfordres til å søke innen søknadsfristen 1. september hvert år. Her finner du mer informasjon.

Les mer...