Språk Språk Språk Språk
GIRDDAN, SEIVVODAN

Girddán, seivvodan

Nils-Aslak Valkepää

Forlag: DAT
Utgivelsesår: 1999